-
-

Wynikiem jest teoretyczna maksymalna prędkość, realny wynik może okazać się niży nawet o 10-km/h.